Blog

Śladami gdańskiego nadburmistrza

Śladami gdańskiego nadburmistrzaPrzed dzisiejszym spacerem przewodnickim przeprowadziliśmy mini-ankietę na ulicach Gdańska - spytaliśmy 60 osób, czy wiedzą, kim był Leopold von Winter. Nie wiedział nikt. A 82 lata temu tak pisal o nim gdański historyk prof. Erich Keyser:
"Niepotrzebne są rocznice, aby zachować pamięć o człowieku, który w minionym stuleciu wywarł największy wpływ na historie Gdańska.(...) Pamięć o nim trwa. przypominają o jego działaniach Plac Wintera w Gdańsku i Góra Wintera w Oliwie, jego popiersie w Białej Sali ratusza Prawego Miasta i wielki portret w gmachu senatu.(...)  Między nazwiskami, które w historii Gdańska  zajmują poczytne miejsca, nazwisko L.v.W. zajmuje w świadomości społeczeństwa pierwsze miejsce obok nazwiska rodu Ferberów".
 
 
Nie ma Placu Wintera, po wojnie przechrzczonego na Plac Zimowy :), a od 1990r. zwanego znów, jak w XVII - XVIII w. Targiem Maślanym.
Kto dziś pamięta, że wzniesienie, w które wkomponowano scenę Teatru Leśnego, nosi nazwę Wzgórza Wintera?
Nie ma już ani popiersia, ani portretu nadburmistrza Leopolda, nie istnieje kamienica na ul. Garbary 5, w której mieszkał przez 27 lat swojego urzędowania, a na której znajdowała sie tablica mu poswięcona.
 
Funkconujaca w Gdańsku sieć wodociągowa i kanalizacyjna, unikalna, kiedy ją zakładano, swoje istnienie zawdzięcza Leopoldowi von Winterowi. To jego decyzje spowodowały wybrukowanie ulic miasta i położenie chodników, wyremontowanie i rozbudowanie sieci gazowej, powstanie Muzeów Miejskiego (dziś Narodowe) i Przyrodniczego, 26 szkół powszechnych i średnich, szpitala miejskiego, linii kolejowej łączącej Gdańsk ze Szczecinem... 
Więcej  o tym można przeczytać u Katarzyny Czaykowskiej: 
 
Dzisiejsi gdańszczanie nie wiedzą, kto wyciągnął miasto z prawie stuletniej zapaści i wprowadził je w wiek XX. 
Ale niektórzy chcieli się dowiedzieć :) 
 
Uczestników spaceru śladami Leopolda von Wintera było tylu, że podzieliliśmy ich na 4 grupy - każde z naszej czwórki miało co robić :) 
Dziękuję moim koleżankom - przewodniczkom Ewie Czerwińskiej i Asi Kruszewskiej i koledze Arkowi Zygmuntowi za wspólna pracę.
 
Przygotowując spacer korzystalismy z nast, materiałów:
 
Głuszko T. - "Rury von Wintera" w: "30 Dni" 2/1999
Keyser E. - "Der Danziger Oberbuergermeister Leopold von Winter" w "Ostdeutsche Monatshefte", Band 14, 1933/34, s. 694-701  ( dziękując za materiał  Aleksandrowi Masłowskiemu)
"Oblicza gdańskiej wody" -zbior., pod red. J. Drwala, Gdanskie Towarzystwo Naukowe Saur Neptun Gdańsk SA , Gdańsk 2008
Gruszczyński T.- "Gazownictwo na Pomorzu Gdańskim. Rys historyczny. Cz.1" Pomorska Spólka Gazownictwa w Gdańsku Oddział Pomorski Zakład Gazowniczy 2003
M. Gliński - "Ludzie dziewietnastowiecznego Gdańska" Muzeum Historii Miasta Gdańska Gdańsk 1994
D. Tusk - "Był sobie Gdańsk"Fundacja "Dar Gdańska" Gdańsk 1996
"Johann Karl Schulz" katalog wystawy Malbork 2009
 
 
 
Zespół pofranciszkański - rysunek Johann Karl Schulz, poł. XIX w.
Zespół pofranciszkański -  spacer przewodnicki 24.01.2015
Plac Wintera - z
Plac Wintera - dziś Targ Maślany - spacer przewodnicki 24.01.2015
Tramwaj konny na Długim Targu - z:
na Długim Targu - spacer przewodnicki 24.01.2015

TAGI: Leopold von Winter, Gdańsk, nadburmistrz, Targ Maślany


Dodaj komentarz

Ewa Jaroszyńska
licencjonowany przewodnik i pilot wycieczek

+48 660 377 713

info@ewa-tours.pl

Copyright © 2014 -2024 Ewa-Tours Usługi Przewodnickie i Pilotażowe - Ewa Jaroszyńska | Created by WebProjekt